Home
Onze muziek
Wie zijn we
Dirigent
Programma
Nieuwsbrief
Fotoalbum
Links
Contact
Kaartverkoop
Donateur
Sitemap

In 2021 hebben we onze donateurs met rust gelaten.

____________________________________________________________

Geachte donateur,                                                                                            Stiens, november 2020

Ook dit jaar willen we u bedanken voor uw financiële ondersteuning van de Sweelinck Cantorij. Uw bijdrage hebben we goed kunnen gebruiken om onze plannen te kunnen realiseren. Dit jaar vragen geen donatie van u omdat er vrijwel geen extra kosten gemaakt worden door alle corona beperkingen.

Mocht u toch een bijdrage willen geven dan kan dat natuurlijk op bovenstaande rekening.

Wat hebben we dit jaar gedaan?

We zongen in de kerstnachtdienst 2019 o.l.v. Janny Kok in de Vituskerk.

Op 10 maart 2020 was onze laatste repetitie tot de zomer i.v.m. het coronavirus.

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen welke plannen we hadden voor het voorjaar 2020. Dit alles is niet doorgegaan: zoals de medewerking aan een concert op 1,2,3, mei van de Spijkerpakkenband met The armed Man: A Mass for peace van  Karl Jenkins.  Ook het zingen in het M CL in de meimaand moesten we annuleren. De plannen die we hadden voor een project samen kinderen in oktober 2020 moesten we doorstrepen.

Wat doen we nu?

In september hebben we wat betreft de repetities de draad weer enigszins opgepakt door te repeteren in twee groepen van ca. 10 personen die om de week repeteren.

Het blijft voorlopig bij repeteren en gewoon lekker zingen. Het is  een hele uitdaging om op 1,5 m afstand van elkaar te zingen

Wat gaat er komen

Op dit moment is alles vol onzekerheden. Maar zodra we meer weten houden we u op de hoogte.

We wensen u het allerbeste toe

Met vriendelijke groet,

Namens de Sweelinck Cantorij 

 

Lies den Ouden, voorzitter

________________________________________________________________________________________

 

Geachte donateur,                                                                                                       Stiens, november 2019 

Ook dit jaar willen we u bedanken voor uw financiële ondersteuning van de Sweelinck Cantorij. Uw bijdrage hebben we goed kunnen gebruiken om onze plannen te kunnen realiseren. 

Wat hebben we dit jaar gedaan?
Op 14 april verleenden we onze medewerking aan een Paasvesper in de Grote Kerk te Dokkum o.l.v. onze dirigent Anne E. de Bruyn. We zongen de Via Crucis van F. Liszt waarbij beelden van de kruisweg getoond werden. De organist was: Jetstke Bakker-Reitsma en ons koorlid Jaap Osinga zong de solopartijen. 

Op 12 mei  werkten  we mee aan de kerkdienst in het MCL. 

Op 13 oktober hadden we weer een eigen concert net de titel: ‘Oade oan Fryslân’. Er waren twee uitvoeringen nl. in Koarnjum en Menaam. Het concert was geheel in het Fries met teksten en muziek van Friese dichters en componisten. Tevens vertoonden we beelden van Friesland passend bij de liederen. Er werkten diverse instrumentalisten en solisten mee. 

Wat gaat er komen
Op 24 december zingen we tijdens de kerstnachtdienst om 21:30 uur in de Vituskerk . Dit keer o.l.v. de dirigente Janny Kok. 

Op 1, 2 en 3 mei 2020 verlenen we onze medewerking aan het concert van de Spijkerpakkenband: The Armed man: A Mass for Peace van Karl Jenkins. 

Ook voor het najaar van 2020 worden er plannen gesmeed nl. een project samen met kinderen. De vermoedelijke datum 4 of 25 oktober. 

We danken u voor uw financiële steun en zien u graag op onze concerten. 

Met vriendelijke groet,

Namens de Sweelinck Cantorij

 

Lies den Ouden, voorzitter 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Geachte donateur,                                                                                                               Stiens, oktober 2018 

Ook dit jaar willen we u bedanken voor uw financiële ondersteuning van de Sweelinck Cantorij. Uw bijdrage hebben we goed kunnen gebruiken om onze plannen te kunnen realiseren. 

Wat hebben we dit jaar gedaan?
Op 3 december vorig jaar verleenden we onze medewerking aan een vesper in de Grote Kerk te Dokkum o.l.v. onze dirigent Anne de Bruyn. 

Een week later, op 10 december werkten we, samen met het tweede koor van Anne de Bruyn en het Dokkumer Harmonie orkest o.l.v. Douwe Veenstra, mee aan een optreden in de Grote Kerk te Dokkum. 

Op 16 januari dit jaar hebben we een open repetitie voor belangstellenden gehouden. Er reageerden 10 mensen, waarvan 2 lid van de Sweelinck Cantorij zijn geworden. 

Zondag 25 maart werkten we mee aan het Passie Vesper Stabat Mater Dolorosa o.l.v. Anne de Bruyn. Begeleiding door orgel en piano was in handen van Auke de Boer. Plaats van optreden was wederom de Grote Kerk in Dokkum. 

In het kader van de Culturele Hoofdstad 2018 hebben we bijgedragen aan een UNDER DE TOER project. Samen met koorleden uit Niawier en Dokkum hebben we aan 8 succesvolle uitvoeringen van de SINT VITUS PASSIE in Wetsens meegewerkt. Deze optredens zijn gevolgd door een 9de uitvoering op 15 juni in de Bonafatiuskerk in Leeuwarden. Op 14 oktober is de SINT VITUS PASSIE in Stiens uitgevoerd. Het is een bijzonder verhaal over de heilige Sint Vitus, waar veel kerken naar genoemd zijn. De Oldehove kent een relatie met Sint Vitus en ook de kerk in Stiens is naar deze heilige genoemd.

Wat gaat er komen
Eind dit jaar voeren we het tweejaarlijkse ”FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS ” uit: op 9 december in de St.Vitus kerk in Stiens en op 16 december in Ferwerd. En ook deze keer zijn gastzangers weer van harte welkom om mee te zingen. 

Uiteraard zullen we in het komende seizoen weer actief in Stiens in omstreken zijn met mooie optredens. We hopen dan op uw financiële steun en zien u graag op onze concerten.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de Sweelinck Cantorij 

 

Jannie Wiebenga, voorzitter

__________________________________________________________________________________________

Geachte donateur,                                                                                                                    Stiens, oktober 2017

Allereerst onze hartelijke dank voor uw financiële ondersteuning van de Sweelinck Cantorij. Ook dit jaar was uw bijdrage weer hard nodig om onze plannen te kunnen verwezenlijken.

Afgelopen jaar heeft Take Beukema, die 25 jaar de Sweelinck Cantorij heeft gedirigeerd, om gezondheidsredenen helaas afscheid van ons moeten nemen. Op 10 januari hebben we een avond georganiseerd met etentje voor Take in de Tuolle in Koarnjum. Het was een bijzonder en gezellig afscheid voor ons en zeker voor Take.

 Op 30 oktober 2016 hebben we onze medewerking verleend aan een dienst waarin Fryske Lieten werden ingestudeerd voor het Fryske Lieteboek. Dit onder leiding van gastdirigent Bob Pruiksma. 

Op 18 december zongen we in een dienst in Menaldum onder leiding van gastdirigent Marcus Veensra.

Vanaf januari 2017 is Anne de Bruijn de nieuwe dirigent van de Sweelinck Cantorij. Hij is ook dirigent van koren in Harlingen en Groningen en is tevens cantor-organist van de Grote of Martinuskerk in Dokkum. Verder is Anne artistiek leider van het ensemble Provocale, onderdeel van het muzikaal organisatie-bureau Promovocaal. We zijn nu enkele maanden onder zijn leiding aan het zingen en het bevalt heel goed. We zijn dan ook blij dat de Sweelinck Cantorij met zijn enthousiaste inzet verder gaat. 

Op 26 maart hebben we medewerking verleend aan een kerkdienst in Jelsum.

Op 21 mei hebben we een concert georganiseerd met medewerking van Ilse Hoekstra op gitaar en Saskia Zoet op piano. In dit concert stonden folksongs uit noordelijke en mediterrane gebieden centraal. Het was een geslaagd concert in de Johanneskerk in Britsum.

Wat nog komt: op 3 december 2017 verlenen we onze medewerking aan een vesper in de Grote kerk te Dokkum (19.30 uur). Een week later, 10 december, werken we samen met het koor "Provocale" o.l.v. Anne de Bruijn mee aan het concert van Dokkumer Harmonie orkest o.l.v. Douwe Veenstra (15.00 uur), ook in de Grote Kerk te Dokkum.

Verder vragen we uw speciale aandacht voor onze bijdrage aan Leeuwarden Friesland 2018. In mei 2018 werken we mee aan het project UNDER DE TOER in de St. Vituskerk in Wetsens. Hier komen verhalen van onder de toren tot leven. Samen met koorleden uit Niawier en Dokkum levert de Sweelinck Cantorij hier zijn bijdrage.

Sluit ik af met u te danken voor uw financiële steun. Tot ziens bij onze concerten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Sweelinck Cantorij

Jannie Wiebenga, voorzitter                    

________________________________________________________________________________________

 

Geachte donateur,                                                                                        Stiens, oktober 2016 

 

Allereerst onze hartelijke dank voor uw financiële ondersteuning van de Sweelinck Cantorij. Het afgelopen jaar was die bijdrage hard nodig om al die prachtige plannen voor ons jubileumconcert te kunnen realiseren. En dat is zeker gelukt. We vierden op 24 april jl. een dubbel jubileum. De Sweelinck Cantorij bestond 30 jaar en van die 30 jaar heeft onze dirigent, Take Beukema, 25 jaar de muzikale leiding gehad. Zijn wens om een concert te geven met de toevoeging van dans heeft er uiteindelijk toe geleid dat we samen met Friesche balletschool, NASKA (National Symfonisch Kamerorkest), Broer de Witte en Peter en Petra Dijkstra een bijzonder concert hebben gegeven. Ook de ideeën over aankleding, presentatie en acteurs van Gooitsen Eenling, gaven een extra dimensie aan dit concert. Wij kijken er met veel plezier op terug en hopelijk heeft u ook van dit concert genoten.

Na dit concert zijn we begonnen met het instuderen van liederen uit het Fryske Lieteboek. Op 30 oktober doen we mee aan een zangmiddag in de Hege Stins waar we met elkaar bekende en minder bekende liederen uit het nieuwe Fryske Lieteboek zullen zingen. Het begint om 15.30 uur en de toegang is gratis. Hierna hebben we dit jaar nog twee optredens gepland waar we 'A Festival of Lessons and Carols' ten gehore zullen brengen: op 11 december om 19.30 uur in de Hege Stins te Stiens en op 18 december om 19.00 uur in de protestantse kerk te Menaldum. 

Na de zomervakantie kregen we het bericht, dat onze dirigent Take Beukema wegens privéomstandigheden definitief stopt met het dirigeren van de Sweelinck Cantorij. 

Heel jammer voor beide partijen. We zullen elkaar gaan missen.

Om onze geplande uitvoeringen van 30 oktober en 11 en 18 december hadden door te kunnen laten gaan, hebben we gelukkig vervanging gevonden. Bob Pruiksma zal ons op 30 oktober dirigeren. Voor de optredens in december zijn we nog in onderhandeling met een aantal gegadigden.

We zijn druk bezig om te kijken hoe we verder willen met het koor en zullen de keuze voor een nieuwe dirigent daarop aanpassen. Ook gaan we nog met ons koor op een passende wijze afscheid nemen van Take Beukema. Wij zullen u, zodra er meer bekend is, op de hoogte houden over de voortgang van ons koor en verdere plannen.

 

Met vriendelijk groet,

Namens het bestuur van de Sweelinck Cantorij

 Henriëtte Moerkerk.

 


 

Nieuwsbrief Sweelinck Cantorij - Stiens                                 november 2014

 

Beste  donateurs/vrienden van de Sweelinck Cantorij,

 

Traditiegetrouw ontvangt u ook dit jaar weer een nieuwsbrief van de Sweelinck Cantorij.

In april, op Goede Vrijdag, mochten we meewerken aan een avonddienst in de St. Vituskerk in Stiens. Het was een ingetogen dienst met mooie samenhang tussen lezingen, koorzang en gemeentezang.

Om het niveau van het koor wat op peil te houden hebben alle koorleden 2x een stemcoaching gehad van Ben Brunt. Zeer leerzaam en waardevol.

Tot nu toe  heeft het koor dit jaar veel tijd besteed aan de voorbereiding voor ons concert op

2 november a.s. Een dubbelconcert samen met het Van Harens Ensemble uit St .Annaparochie.

 

In de maand mei zijn er al een reeks gezamenlijke repetities geweest en ook in de maand oktober zal dat het geval zijn, inclusief een studiezaterdag.

Omdat 2014 uitgeroepen is tot Brahms jaar zullen de koren meerdere werken van Brahms laten horen. Ook zijn er werken van Bach en Caldara te beluisteren.

Hoogtepunt in het programma zal zijn een aantal delen uit het requiem van Brahms. De beide koren worden hierbij uitgebreid met 2 solisten te weten Fardau van der Woude en Ben Brunt. De muzikale omlijsting zal bestaan uit vleugel, synthesizer en pauken.

Het concert zal plaatsvinden op 2 nov. om 15.30 uur in de Groate kerk te St Jacobiparochie. Voor meer informatie: zie onze website. ( www.sweelinck-cantorij.nl)

U bent hierbij van harte uitgenodigd. En als vaste donateur ontvangt u, op vertoon van uw donateurkaart,  een kleine reductie op de toegangsprijs.

Op 14 december is er voor de 6e maal een Festival of Lessons and Carols in Stiens en op 21 dec. in Ferwert. Dit jaar zonder gastzangers i.v.m. het recente concert in november.

Graag zien we u bij één van onze activiteiten.

En last but not least: onze hartelijke dank voor uw trouwe financiële steun aan ons koor.

 

Namens de Sweelinck Cantorij,

Dirkje de Hoop, voorzitter

                                                                                                                      

 


 

 november 2013

De Sweelinck Cantorij heeft de laatste jaren een vrij constant ledenaantal van ca. 21 personen.

In november en december 2012 was het koor echter tijdelijk bijna verdubbeld met een aantal gastzangers vanwege het kerst/adventsproject “Festival of Lessons and Carols”. We hebben dit programma tweemaal uitgevoerd, te weten in Stiens en in Ferwerd.

 

In maart werden we gevraagd voor een klein concert in het kader van een bijzondere herdenkingsbijeenkomst van een familie die stilstond bij het feit dat 25 jaar geleden een belangrijk familielid was overleden. Het was een stijlvol en indrukwekkend gebeuren voor elk van ons.

 

Dit jaar hebben we ook medewerking verleend aan de paaswake in Hallum.

 

Op 25 mei was er de jaarlijkse ‘Stipelrûnte‘, dit keer in de regio Oudehorne/ Nieuwehorne.

Een groot aantal koren en/ of ensembles deed daar aan mee.

In Katlijk en Nieuwehorne heeft de Sweelinck Cantorij een klein concert verzorgd.

 

Als afsluiting van het seizoen zijn we weer op bezoek geweest bij Talant. Het wordt al bijna een traditie en we merken dan ook dat er veel moeite gedaan wordt om zoveel mogelijk bewoners op de locatie aan de Pim Mulierwei te laten komen. We brengen een aangepast programma en het is altijd weer een enthousiast gebeuren.

 

5 november a.s. geven we een concert voor de bewoners van Nylanstate in Leeuwarden en op zondag 1 december werken we mee aan een orgelvesper samen met organist Auke de Boer in de Hege Stins in Stiens.

 

Voor het jaar 2014 staat o.a. een concert gepland samen met het Van Harens Ensemble uit Sint Annaparochie. In dit concert zal aandacht zijn voor de componist Brahms. Op onze website www.sweelinck-cantorij.nl komt t.z.t. hierover meer informatie.

 

Graag willen we u hartelijk dankzeggen voor uw trouwe financiële steun aan ons koor.

Ondanks regelmatig verhoogde contributie voor de leden blijven de donateurs gelden van groot belang om onze koororganisatie draaiende te houden.

 

Met vriendelijke zangersgroet,

namens de Sweelinck Cantorij,

 

Dirkje de Hoop - voorzitter

 

 


Nieuwsbrief  Sweelinck Cantorij – Stiens                                  november 2012 

 

Beste donateurs/vrienden van de Sweelinck Cantorij,

 

De dagen worden steeds korter, het weer is herfstachtig en alle leden van de Sweelinck Cantorij zijn weer terug van hun vakanties. We zijn al weer volop bezig met een nieuw seizoen vol met prachtige muziek. Op het programma voor de rest van dit jaar staat een tweetal Festivals of Lessons and Carols, die we, met ruim 20 gastzangers, zingen in Stiens (zondag 9 december, 19.00 uur in de Hege Stins) en Ferwert (zondag 16 december, 19.00 uur in de Liudger Tsjerke). Als zangers en zangeressen weten we dus wat ons te doen staat de komende tijd.

 

In de periode vóór de zomervakantie hebben we als Sweelinck Cantorij rniet stil gezeten. In het weekeinde van 20-22 januari van dit jaar reisden we af naar Frederiksoord, waar we ons uitgebreid hebben kunnen voorbereiden op de muziek die we voor de Sweelinck-concerten hebben geselecteerd. De première van het speciaal voor deze Sweelinck-concerten gecomponeerde ‘Liet van Wyn en Oargel’ mochten we op 11 maart in de Grote Kerk in Dokkum beleven. In aanwezigheid van dichteres Margryt Poortstra, componist Frank van Nimwegenen en vele bezoekers werd dit werk een waardige finale van een mooi concert ter ere van de 450e ‘verjaardag’ van Jan Pieterszoon Sweelinck. Heel bijzonder hierbij was de aanwezigheid van Sweelinck ‘in hoogst eigen persoon’.

De reactie van componist van Nimwegen was zeer lovend: “…… Goed verzorgde koorzang en meesterlijke instrumentale intermezzi/ begeleidingen door Broer de Witte, ……. Ook bijzonder dank voor de mooie 'creatie' van mijn partituur 'Liet foar wyn en oargel' Het klonk zoals ik me dat had voorgesteld! …………….”.

 

Op 20 maart j.l. werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Er werd gesproken over de financiële positie van ons koor en over diverse organisatorische zaken. Ook de samenstelling van het bestuur kwam aan de orde. Lourens Boomsma en Willy van den Brink blijven een jaar langer in het bestuur om de continuïteit in de gang van zaken rond de Sweelinck-concertreeks te waarborgen. In het najaar is Lourens gestopt met zijn bestuurlijke werkzaamheden en is opgevolgd door Sjoke Teitsma.

 

Het tweede concert in de Sweelinck-concertreeks stond op 13 mei op de agenda. De Doopsgezinde Kerk in Leeuwarden was deze keer de locatie waar we te gast waren. Wederom was Broer de Witte aanwezig om het koor te begeleiden en ons te laten genieten van zijn prachtige spel op orgel en klavecimbel.

 

We sloten het koorseizoen 2011-2012 af met een optreden bij Talant in Stiens. Het begint al bijna een traditie te worden. Samen met bewoners vrolijk zingend en musicerend in vakantiesferen komen en daarna in de tuin van onze secretaris napraten over het afgelopen seizoen, onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Na de vakantie zijn we weer begonnen met het verder perfectioneren van de werken die we bij de derde en laatste uitvoering van de Sweelinck-concerten op het programma stonden. In de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie voerden we op 14 oktober a.s. voor de laatste keer dit jaar de muziek uit van componisten die op één of andere manier met Sweelinck zijn verbonden. Uiteraard kwam ook het werk van deze grote meester zelf aan bod.

 

Aan het eind van 2012, namelijk op 9 en 16 december, zal de Sweelinck Cantorij voor de vijfde keer een Festival of Lessons and Carols uitvoeren in Stiens en in Ferwert. Deze uitvoeringen staan weer open voor gastzangers. De repetities voor deze Festivals begonnen op dinsdag 30 oktober. Er hebben zich weer diverse gastzangers opgegeven. Alle partijen zijn goed aangevuld, waardoor het volume en de klank even anders klinkt dan u van ons gewend bent.

 

Namens alle leden van de Sweelinck Cantorij wil ik u bedanken voor uw financiële steun aan ons koor. Wij hopen dat we u, mede daar door, ook in de toekomst muzikaal mogen blijven verrassen. Graag tot ziens!

 

Riemer Reijenga

Voorzitter