Home
Onze muziek
Wie zijn we
Dirigent
Programma
Nieuwsbrief
Fotoalbum
Links
Contact
Kaartverkoop
Donateur
Sitemap

Op vrijdag 15 april 2022 zingt de Sweelinck Cantorij o.l.v. Anne E. de Bruijn de Via Crucis van Franz Liszt in de Grote of Sint Martinuskerk te Ferwert. Organist is Auke de Boer en de bariton Jappie de Vries zingt de solistische fragmenten. 
Naast de Via Crucis zingt het koor nog enkele liederen. Dit zijn ‘Cantique de Jean Racine’ van Gabriël Fauré, ‘Klein lied van groot vertrouwen’, tekst Alex van Ligten en muziek Anne E. de Bruijn en enkele liederen uit de bundel Tudor Anthems. 

Franz Liszt had de reputatie een briljant pianist te zijn. In zijn composities voor piano en orkest is dat goed terug te vinden. In zijn religieuze composities echter slaat Liszt een andere toon aan. Zo ook in de ‘Via Crucis’, een werk geschreven vanuit een doorleefd geloof. Hij probeert uitdrukking te geven aan zijn eigen beleving.

De ‘Via Crucis’ is indrukwekkend sober en bestaat uit de veertien staties die de lijdensweg van Jezus beschrijven in tekst en muziek. Het werk begint met een Gregoriaanse hymne: Vexilla Regis, meteen gevolgd door ‘O Crux Ave’, de kruishymne en het groeten van het kruis. Later komt meermalen terug: ‘Stabat Mater’, de moeder van Jezus ziet haar lijdende zoon.

Naast enkele instrumentale gedeeltes, die gespeeld worden op orgel, zijn er ook de koralen en beschouwende koorgedeeltes. Liszt gaat hierin, vooral harmonisch, ver en soms voorbij aan de grenzen van tonaliteit. De Christuspartij wordt door een bariton gezongen. Jappie de Vries zingt de korte soli.

Franz Liszt liet in de partituur 14 afbeeldingen (de staties) afdrukken ter illustratie. Ook bij de uitvoering op Goede Vrijdag worden beelden getoond.  

Beelden en klanken die je diep raken en meenemen op weg naar de werkelijke betekenis en beleving van het leed en verdriet van zolang geleden in de Passietijd, maar helaas ook nog steeds actueel in het hier en nu. 

 

De toegang is gratis, collecte bij de uitgang (ter bestrijding van de onkosten).

_________________________________________________________________________________

Door Corona zijn onze geplande zangactiviteiten in 2020 niet doorgegaan (Via Crucis op 10 april in Ryptsjerk en dienst in MCL op 24 mei en een concert in oktober).

__________________________________________________________________________________

De SC werkt mee aan de kerstnachtdienst op 24 december 2019 om 21.30 uur in de Grote- of Sint Vituskerk te Stiens. Voorganger ds. M. Hulzebos, gastdirigent Janny Kok, organist Han Giesing

___________________________________________________________________________________

 

 

Ook dit jaar houdt ons koor, de Sweelinck Cantorij een “Amaryllisbollen- Aktie ” .

 

Als je de Sweelinck Cantorij wilt steunen, kun je het aantal bollen en de kleur die je graag wilt hebben bij ons bestellen. prijs is € 3,75 per stuk, 2 voor € 7,00 en 3 stuks voor € 10,00.

Er  zijn drie kleuren: rood, wit én rood/wit gemêleerd.

Bestellen voor 25 november, levertijd: begin december

________________________________________________________________________________________

De Sweelinck Cantorij presentearet: ‘Oade oan Fryslân’ op snein 13 oktober – 15.00 oere yn De Nicolaastsjerke fan Koarnjum en om 19.30 oere yn De Lambertusttsjerke fan Menaam.

Útfierd wurdt muzyk fan foaral Fryske komponisten út it ferline en de hjoeddeiske tyd. Dit binne bygelyks Jaques Vredeman/Bernard Smilde, Henk Alkema, Anne E. de Bruijn, J. Slofstra en Frank van Nimwegen. Itselde jildt foar de teksten, dizze komme û.o. fan Margryt Poortstra, Sjoerd Spanninga en Hessel van der Wal.

Tidens it programma wikselje koar, solisten en instrumentalisten inoar ôf of spylje mei inoar. 

Útfierenden: De Sweelinck Cantorij, û.l.f. Anne E. de Bruijn en solisten Ben Brunt, bariton/bas en Tetsje van der Kooi, sopraan. Instrumentalisten: Auke de Boer: oargel, Inge Muntendam: fioele, Janneke vd Lugt: harpe en Arjan van der Boom: sello.

Priis: € 17,50 by de yngong, kaarten binne foar € 15,- te bestellen fia de webside: http://www.sweelinck-cantorij.nl/kaartverkoop.html By binnenkomst is er drinken foar eltsenien, d'r is gjin skoft. 

Sponsoren: Provinsje Fryslân, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Boelstra-Olivierstichting 

 

 

De Sweelinck Cantorij presenteert: ‘Oade oan Fryslân’ op zondag 13 oktober – 15.00 uur in De Nicolaaskerk van Koarnjum en 19.30 in De Lambertus kerk van Menaam. 

Uitgevoerd wordt muziek van vooral Friese componisten uit het verleden en heden, zoals Jaques Vredeman/Bernard Smilde, Henk Alkema, Anne E. de Bruijn, J. Slofstra en Frank van Nimwegen. Hetzelfde geldt voor de teksten, deze komen o.a. van Margryt Poortstra, Sjoerd Spanninga, Hessel van der Wal. Tijdens het programma wisselen koor, solisten en instrumentalisten elkaar af of spelen samen.

Uitvoerenden:De Sweelinck Cantorij, o.l.v. Anne E. de Bruijn en solisten Ben Brunt, bariton/bas en Tetsje van der Kooi, sopraan. Instrumentalisten: Auke de Boer: orgel, Inge Muntendam: viool, Janneke vd Lugt: harp en Arjan van der Boom: cello.

Prijs: € 17,50 bij de ingang, kaarten zijn voor € 15,00 zijn te bestellen via de website: http://www.sweelinck-cantorij.nl/kaartverkoop.html Bij binnenkomst is er drinken voor alle gasten, er is geen pauze.

Sponsoren: Provincie Fryslân, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Boelstra-Olivierstichting

 

________________________________________________________________________________________

 PASSIEVESPER

 in de Grote of St.Martinuskerk te Dokkum

door de Sweelinck Cantorij, Stiens e.o.

Palmzondag 14 april 2019 om 19.30 uur 

 

Op zondag 14 april 2019 zingt de Sweelinck Cantorij o.l.v. Anne E.de Bruijn, de Via Crucis van Franz Liszt in de Grote Kerk te Dokkum. Organist is Jetske Bakker-Reitsma en de bariton Jaap Osinga zingt de solistische fragmenten. 

Franz Liszt had de reputatie een briljant pianist te zijn. In zijn composities voor piano en orkest is dat goed terug te vinden.

In zijn religieuze composities echter slaat Liszt een andere toon aan. Zo ook in de ‘Via Crucis’, een werk geschreven vanuit een doorleefd geloof. Hij probeert uitdrukking te geven aan zijn eigen beleving.

De ‘Via Crucis’ is indrukwekkend sober en bestaat uit de veertien staties die de lijdensweg van Jezus beschrijven in tekst en muziek.

Het werk begint met een Gregoriaanse hymne: Vexilla Regis, meteen gevolgd door ‘O Crux Ave’, de kruishymne en het groeten van het kruis. Later komt meermalen terug: ‘Stabat Mater’, de moeder van Jezus ziet haar lijdende zoon.

Naast enkele instrumentale gedeeltes, die gespeeld worden op orgel, zijn er ook de koralen en beschouwende koorgedeeltes. Liszt gaat hierin, vooral harmonisch, ver en soms voorbij aan de grenzen van tonaliteit.

De Christuspartij wordt door een bariton gezongen. Jaap Osinga zingt de korte soli.

Franz Liszt liet in de partituur 14 afbeeldingen (de staties) afdrukken ter illustratie. Ook bij de uitvoering op Palmzondag worden beelden getoond. 

Beelden en klanken die je diep raken en meenemen op weg naar de werkelijke betekenis en beleving van het leed en verdriet van zolang geleden in de Passietijd, maar helaas ook nog steeds actueel in het hier en nu. 

De toegang is gratis, collecte bij de uitgang (ter bestrijding van de onkosten).

 

_______________________________________________________________________________________

Op 12 mei  aan een kerkdienst in het MCL. In het najaar hopen we een najaarsconcert te geven,

_______________________________________________________________________________________

De Sweelinck Cantorij houdt een actie om de kas te spekken. Dit keer stelt ons koorlid en slager Frans Schreiber uit Ferwert zijn bekroonde rookworsten beschikbaar om te verkopen.

Er is keuze uit runder- of varkensrookworst á € 3,50. De rookworsten zijn gemaakt van vlees van de eigen (scharrel) slachtdieren. Uniek omdat daarmee het hele traject van een goed leven, slachten en uitsnijden door henzelf wordt gedaan. 

De rookworsten worden, net als alle vleeswaren die de slagerij zelf maakt, met zorg bereid van alleen kwalitatief prefect grondstoffen op smaak gebracht door fijne kruiden zonder toevoegingen. De rookworst is dan ook allergeen en glutenvrij. 

Het gewicht is plm 275 gram en de houdbaarheid is vacuüm verpakt zeker 4 weken. 

 

Ook al lijkt het zomer, de r is nog niet uit de maand, bovendien zijn rookworsten het hele jaar rond een lekkernij! De rookworsten zijn te bestellen via de koorleden!

 

 _______________________________________________________________________________________

Advent met een ‘Festival of Lessons and Carols’ in Stiens en Ferwerd
Deze adventstraditie is door de Sweelinck Cantorij al een aantal jaren uitgevoerd. Dit jaar is dat op 9 december om 19.30 uur in de Sint Vituskerk te Stiens en op 16 december om 19.30 in de Liudgerkerk te Ferwerd.
Deze ‘Festivals of Lessons&Carols’ zijn ontstaan aan het eind van de 19e eeuw in Groot Brittannië, denk aan de jaarlijkse uitvoering op kerstavond van het Kings’ College Choir uit Cambridge. Het festival is opgebouwd uit verschillende onderdelen: Kerstliederen (carols), Bijbellezingen (lessons) en gebeden.
De Cantorij neemt de liturgie voor haar rekening, maar er is ook ruimte voor samenzang. De Sweelinck Cantorij is aangevuld met een aantal gastzangers. Het geheel staat onder leiding van dirigent Anne E. de Bruijn en het orgel wordt bespeeld door Auke de Boer. U bent van harte welkom!

 

_______________________________________________________________________________-

De Sweelinck Cantorij Stiens zoekt kerst(-gast-)zangers

Op dinsdagavond 16 oktober om 19.45 uur start de Sweelinck Cantorij met de repetities voor het Festival of Lessons&Carols (L&C) in De Hege Stins, Gysbert Japicxstjitte 4 te Stiens.

Om de twee jaar voert de Sweelinck Cantorij een L&C. Het is een dienst in de Engelse traditie met zang en schriftlezing.

Wij hebben in de adventstijd twee uitvoeringen: de eerste op zondag 9 december in de St.Vituskerk in Stiens en op zondag 16 december in Ferwerd de tweede.

Voor de uitvoeringen (en natuurlijk voor de zes repetities ervoor) nodigen wij gastzangers/-sters uit om aan deze diensten mee te doen.

Daarvoor vragen wij:

  • Enige koorervaring

  • Zes weken met elkaar stevig studeren

  • € 15.- voor kopieën muziek e.d.

Aanmelden kan bij het secretariaat: sweelinckcantorij.secretariaat@gmail.com

 

Met vriendelijke groet, de Sweelinck Cantorij 

 

________________________________________________________________________________________

 

De kaartverkoop is gestart! Wilt u weten wat Simson en St Vitus met elkaar te maken hebben? Kom dan naar de Sint Vitus Passie op 14 oktober in Stiens!

 

 

In mei heeft de Sweelinck Cantorij mee gewerkt aan de acht uitvoeringen van de Sint Vitus Passie, gevolgd door een 9e tijdens een besloten bijeenkomst ter gelegenheid van de opening van de St.Vitusparochie in Leeuwarden

Een bijzonder verhaal over de heilige St Vitus waar veel kerken naar genoemd zijn. De Oldehove is een St.Vitus maar ook de kerk van Stiens is naar deze heilige genoemd. Tijdens de passie worden de verhalen van Vitus en Simson in elkaar verweven: de ene zoekt het in fysieke kracht, de ander in liefde.

Alle uitvoeringen waren uitverkocht!

De Sint Vitus Passie gaat 'on tour' op zondagmiddag 14 oktober 2018 om 15.30 uur in de St. Vituskerk te Stiens.

Toegangskaarten kosten in de voorverkoop € 12,50 en bij de kerk € 15,00. Ze zijn te bestellen via de koorleden en/of het secretariaat van de Sweelinck Cantorij.

De kaarten zijn bij het Sint Vitushûs af te halen (t.o. de ingang van de kerk), dit is tevens de plaats waar u na afloop na kunt praten onder het genot van een sapje/hapje.

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZONDAG 25 maart 2018 om 19.30 uur in de Grote- of St. Martinuskerk, Dokkum, Passievesper op Palmzondag met de Sweelinck Cantorij Stiens e.o. o.l.v. Anne E. de Bruijn en Auke de Boer orgel en piano: ‘De moeder stond door smart bevangen’, ‘Stabat Mater Dolorosa’ 

Een Stabat Mater is van oudsher een serie gebeden van de moeder van Jezus, die haar zoon ziet lijden aan het kruis. Veel componisten hebben meesterwerken gecomponeerd naar aanleiding van deze tekst. In de Passie Vesper op Palmzondag is de tekst van het Stabat Mater ook uitgangspunt. De diverse delen zijn uit verschillende tijden en van verschillende componisten. De muziek is veelzijdig en afwisselend, maar vormt toch één geheel, en sluit prachtig aan bij de teksten. 

Zo begint het koor met een fragment uit de oorspronkelijke gregoriaanse versie van het Stabat mater. De melodie vinden we terug in een gemeentelied, dat in wisselzang gezongen gaat worden. Zo beleven we het hele Stabat Mater in gesproken teksten, gebeden en composities door de eeuwen heen.

Muziek van o.a. Franz Lachner, die in een indrukwekkende canon voor mannen en vrouwenstemmen de tekst laat ‘leven’. Uit ‘The Crucifixion’ van John Stainer worden uitgevoerd: ‘God so loved, the world’ en ‘Holy Jesus by thy Passion’. Karl Jenkins is vertegenwoordigd met delen uit zijn ‘Stabat Mater’ en twee misdelen uit: ‘The armed man: Kyrieeleison en Agnus Dei’. Gemeentezang en gesproken teksten maken deze Passie Vesper compleet.

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

Dinsdag 16 januari 2018 is een open repetitie avond voor belangstellenden! We repeteren elke dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in De Hege Stins te Stiens, Gysbert Japickxstrjitte 4 te Stiens. Aspirant leden mogen een paar avonden meedoen, daarna wordt een afspraak gemaakt voor stemtest met dirigent en bestuur, om te beoordelen of de stem past bij het koor. Van hoog (!) tot laag is versterking welkom!

_______________________________________________________________________________________

 

Zondagavond 3 december 2017 verlenen we onze medewerking aan een vesper in de Grote kerk te Dokkum (19.30 uur). Een week later, 10 december, werken we samen met het koor "Provocale" o.l.v. Anne de Bruijn mee aan het concert van Dokkumer Harmonie orkest o.l.v. Douwe Veenstra (15.00 uur), ook in de Grote Kerk te Dokkum. 

Verder vragen we uw speciale aandacht voor onze bijdrage aan Leeuwarden Friesland 2018. In mei 2018 werken we mee aan het project UNDER DE TOER in de St. Vituskerk in Wetsens. Hier komen verhalen van onder de toren tot leven. Samen met koorleden uit Niawier en Dokkum levert de Sweelinck Cantorij hier zijn bijdrage.

_______________________________________________________________________________________

Op zondag 21 mei treedt de Sweelinck Cantorij op in de Johannes Kerk in Britsum. 

Tijdstip  : 15.30 uur, Locatie  : Britsum, Entree   : Gratis [ bij uitgang collecte ] 

Zondagmiddag 21 mei kunt u luisteren naar een afwissend programma met volksmuziek uit verschillende landen. Op het programma staan: “The Sprig of Thyme”, een medley van Engelse folksongs bewerkt door John Rutter. Ook zingt de Sweelinck Cantorij de ”Suite voor Jan en Alleman“, een aantal Nederlandse volksliederen in bewerking van Anne E. de Bruijn en zullen een aantal Spaanse liederen ten gehore worden gebracht. 

De Sweelinck Cantorij wordt begeleid door pianist Saskia Zoet en gitarist Ilse Hoekstra. 

Het geheel staat onder leiding van dirigent Anne E. de Bruijn. 

U bent van harte uitgenodigd!

 _______________________________________________________________________________________

 Zondag 26 maart 2017  - 4e zondag in de Veertigdagentijd

 Hervormde kerk Jelsum, 9.30 uur. Voorganger: ds. Mirjam Hulzebos, organist: dhr. Ernst Panstra  

Aan deze dienst zal de Sweelinck Cantorij uit Stiens meewerken. Het wordt een dienst met veel muziek waarbij de cantorij een aantal liederen uit het liedboek samen met de Gemeente zal zingen, en daarnaast een ook eigen repertoire ten gehore zal brengen.  

De Sweelinck Cantorij heeft een veelzijdig repertoire: van laatmiddeleeuws tot aan onze tijd. De SC is gespecialiseerd in Engelse koormuziek van rond de 16e eeuw. “The Oxford Book of Tudor Anthems” met composities van o.a. William Byrd en Thomas Tallis staat daarbij centraal. In deze dienst zal het koor o.a. : If ye love me van Tallis zingen, een lied bij Johannes 14: 15 – 17. Het koor staat sinds januari 2017 o.l.v. dirigent Anne de Bruijn.  Voor meer informatie zie http://www.sweelinck-cantorij.nl/ of https://www.facebook.com/sweelinckcantorijstiens/

 ______________________________________________________________________________________

 

FESTIVAL of Lessons and Carols door de Sweelinck Cantorij.


Op zondag 11 december 2016 om 19.30 voert de Sweelinck Cantorij. A Festival of Lessons and Carols uit in De Hege Stins te Stiens.

De Sweelinck Cantorij staat onder leiding van gastdirigent Marcus Veenstra. Organist is Auke de Boer. Volgens Engelse traditie zingt het koor in de Adventstijd Carols, afgewisseld met lezingen en samenzang. Natuurlijk mag een “Magnificat”, nu van Durante (1684 – 1755) niet ontbreken.

Op zondag 18 december 2016 wordt in de PKN kerk in Menaldum hetzelfde programma om 19.00 uur uitgevoerd.

 

 

 

 

 

 

Onderstaande recentie stond in de LC over ons jubileumconcert:

 

 

 

 

 

 

Op 24 april 2016 houden we een jubileumconcert ter ere van het 30 jarig bestaan van de Sweelinck Cantorij en ook vanwege het feit dat onze dirigent 25 jaar ons koor dirigeert.

                                                Titel van het concert
 

                  Frânske Barok yn 'e Fryske Buorren’


 (Kaarten kunnen besteld worden via deze site. Zie "Kaartverkoop")

 

De Sweelinck Cantorij uit Stiens is in Friesland in de afgelopen 30 jaar bij vele koorliefhebbers een bekende verschijning geworden. Mede door een originele aanpak van concerten en projecten heeft zij geregeld van zich  laten horen.

Om een goede invulling te kunnen geven aan het project ‘Frânske Barok yn 'e Fryske Buorren’ heeft de Sweelinck Cantorij de samenwerking gezocht met De Friese Balletschool. Een voor dit concert speciaal samengesteld muzikaal ensemble NASKA, zal het koor en de dansers, zowel gezamenlijk als apart, begeleiden. Door deze samenwerking is het mogelijk een programma te brengen waarin luisteren en kijken hand in hand gaan.

Het concert zal plaats vinden in de Hege Stins. Deze ruimte leent zich schitterend voor dit concert en wordt zo aangepast dat alles wat zich afspeelt goed te zien zal zijn, het  wordt een  bijzondere belevenis!

 

 

De rode draad van het programma is de Franse Barok. Bijvoorbeeld de prachtige composities  "Les Elements " van Jean-Féry Rebel, mooie lichte barokmuziek, om blij van te worden net als van het  Te Deum  van Michel Richard DeLalande. Een grootheid in zijn tijd.

Ok staat het "Jubilate Deo" van Guillaume Bouzignac op het programma, een werk voor koor en clavecimbel.
Zo worden prachtige vocale werken aan de vergetelheid ontrukt.

Daarnaast worden enkele werken uitgevoerd die, min of meer passend binnen bovengenoemd thema, eerder in afgelopen 30 jaar door de Sweelinck Cantorij ten gehore zijn gebracht. Bijvoorbeeld het prachtige Magnificat van  Francesco Durante(1684- 1755)

Verder zullen we de volgende composities ten gehore brengen:

 If ye love me - Tallis

 Il faut que tous - Sweelinck

En enkele franse chansons:
Nos esprit libre (A. Boësset)
D’un feu sécret ( M. Lambert)
Quand je bois
Belle qui tiens (Arbeau)


En uit ons historisch repertoire:

Ick hab dy leaf (Vredeman)
Vem kan segla (trad.)
Bogoroditse Devo (Pärt)
Ave Maria (Biebl)
Otsje Nasj (Tsjaikovski)


De Sweelinck Cantorij, dansers en ensemble zullen zowel gezamenlijk als los van elkaar werken uitvoeren. De algemene regie is in handen van Gooitsen Eenling.

 

KIJK OOK OP "VANPLAN"

 

Musici

De Sweelinck Cantorij zal worden begeleid door een selectie uit het
NAtionaal Symfonisch Kamerorkest (NASKA)

Bezetting: twee violisten, twee altviolisten, een contrabas en een fagot. De klavecinist Broer de Witte en op slagwerk Peter Dijkstra

Over de musici:

Het NAtionaal Symfonisch Kamerorkest is een enthousiast en flexibel orkest dat bestaat uit bestaat uitberoeps muzikanten en pas afgestudeerde conservatorium studenten.

Naast eigen gevarieerde concertseries (klassiek, populair klassiek, filmmuziek /live), oratoria, passies, festivals, etc.) wordt het NASKA veelvuldig uitgenodigd om koren te begeleiden. Een fijne en belangrijke taak om de muziekcultuur en het repertoire voor klassieke werken voor koor en orkest in stand te houden. Het repertoire reikt van Barok tot de Hedendaagse muziek.

 

Broer de Witte

Broer de Witte (1955) studeerde orgel bij Jan Jongepier en klavecimbel bij Henk Dekker, Chris Farr en Bob van Asperen. In 1983 behaalde hij aan het Stedelijk Conservatorium van Zwolle het diploma Uitvoerend Musicus. Hij volgde masterclasses bij Harald Vogel, Ton Koopman, Gustav Leonhardt en Menno van Delft. Na zijn afstuderen als organist en klavecinist heeft hij zich gevormd als koorleider.
Hij maakt deel uit van het Bremer ensemble La Cascade en het Friese trio Con Trije. Hij is organist van de Agneskerk in Goutum en cantor-organist in de kerkelijke gemeente. De Sweelinck Cantorij heeft bij eerdere concerten samengewerkt met de Witte.

Peter Dijkstra

Ervaren slagwerker. Docent slagwerk (ritmisch, melodisch ) in Cammingaburen te Leeuwarden. Ook verzorgt hij op verschillende locaties in Friesland drumles, hafabra-, vibrafoon- en marimbalessen. Peter Dijkstra heeft o.a. bij een belangrijke bijdrage geleverd aan ons project “Carmina Burana”.

Gooitsen Eenling

Docent drama ROC Friese Poort Leeuwarden. Gooitsen Eenling is vaak betrokken geweest bij concerten en projecten van de Sweelinck Cantorij. Ook hebben Gooitsen Eenling en de Sweelinck Cantorij een aantal malen het project  Via Dolorosa uitgevoerd, een bijzondere uitbeelding van het lijdensverhaal. Gooitsen heeft een bijzonder oog voor het dramaturgisch detail. Zijn expertise is voor een project als dit onmisbaar.

 


2015

Medewerking aan de Kerstnachtdienst PKN Stiens

 

 


2014

 

 

Lessons and Carols

 

In de Adventstijd voert de Sweelinck Cantorij voor de zesde keer “A Festival of Lessons and Carols” uit.

Op 14 dec. 2014 om 19.00 uur in de Hege Stins in Stiens.

Op 21 dec. 2014 om 19.00 uur in de Liudgerkerk in Ferwert.

De Sweelinck Cantorij staat onder leiding van Take Beukema en de organist

is Auke de Boer.

Zoals gebruikelijk worden de lezingen afgewisseld met een breed scala van carols. Er is een mooi evenwicht tussen gemeente- en koorzang.

Het koor zingt onder andere het prachtige, bezielde “Ave Maria” van Franz Biebl!

We komen binnen met “Al wie dolend in het donker” en we sluiten gezamenlijk af met

“Komt allen te zamen”.
 U bent van harte welkom bij deze sfeervolle diensten.

 


 

Het concert ‘Troostrijke Klanken van Brahms, Bach e.a.
op 2 november 2014 in de Groate Kerk te Sint Jacobiparochie is inmiddels achter de rug. De Groate Kerk was uitverkocht, er moesten zelfs mensen worden teleurgesteld. We vinden dat jammer, maar de voorschriften bepalen het maximum aantal bezoekers.

Een paar quotes uit de Bildtse Post (Anne Osinga):
"koorzang van een hoog niveau; prachtig concert; begeleiding door Jan Andries Dijkstra gebeurde op uitstekende wijze; virtuoze wijze uitgevoerd door Harry Maning; Fardau van der Woude en Ben Brunt excelleerden".

Kortom, zeer lovende kritiek.


De Sweelinck Cantorij uit Stiens en het Van Harens Ensemble uit Sint Annaparochie zijn in Friesland bij vele koorliefhebbers bekende verschijningen geworden. Mede door een originele aanpak van concerten en projecten hebben zij geregeld van zich doen spreken. Om een goede invulling te kunnen geven aan het project ‘Troostrijke Klanken" van Brahms, Bach e.a. hebben de beide koren de samenwerking gezocht.

Concertopzet.
Het concertprogramma is uit twee hoofddelen opgebouwd.
Vóór de pauze wordt muziek uitgevoerd die voornamelijk in het teken staat van de treurmuziek. Dit zijn composities die veelal teksten als uitgangspunt hebben die gezien kunnen worden als een gebed voor de begeleiding van een gestorvene en hem/haar helpen de eeuwige rust te vinden. Muziek dus waarin het zielenheil van de overledene centraal staat.
De beide koren zullen zich met deze muziek eerst afzonderlijk presenteren.
Het Van Harens Ensemble :‘O Jesu Christ meins Lebens Licht’ van J.S. Bach  Sweelinck Cantorij: enkele stukken van Mendelssohn en Brahms.

Door de samenwerking van beide koren is het vervolgens mogelijk om twee dubbelkorige werken uit te voeren in een zogenaamde ‘coro spezzati’ opstelling. In deze opstelling staan de koren op afstand van elkaar, wat in de goede akoestische ruimte van de Groate Kerk een prachtig stereo effect zal hebben.

De uit te voeren dubbelkorige composities zijn:

‘Te Deum’ van A. Caldara en ‘Ich lasse dich nicht’ van J. S. Bach.
Het 'Te Deum' is een liturgische hymne ter verheerlijking van de Heilige Drievuldigheid. De benaming verwijst naar de eerste twee woorden van de Latijnse tekst 'Te Deum Laudamus' ('Wij prijzen U, o God'). De lofzang werd al in de 6de eeuw in het kerkelijke getijdenboek opgenomen en dateert wellicht uit de 4de of 5de eeuw.

Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn is een citaat uit het oude testament (Genesis 32:27): op een breuklijn in zijn leven strijdt de aartsvader Jakob een nacht lang met een onbekende in wie hij uiteindelijk een engel Gods herkent, die hij vervolgens dwingt hem te zegenen; de van oorsprong derhalve joodse tekst is gechristianiseerd door de toevoeging mein Jesu. Deze tekst kwalificeert dit motet - zoals diverse andere - als Trauermusik, bestemd voor een begrafenis of herdenkingsdienst.


In dit eerste deel van het programma is er ook ruimte voor solistisch optreden van Fardau van der Woude, sopraan en Ben Brunt, bariton.

Na de ‘Trauermusik’ (en na de pauze) komt de troostgevende muziek aan bod. Muziek waarin niet de overledene centraal staat, maar de nabestaanden.
Dit tweede deel van het concert wordt ingevuld met delen uit
‘Ein Deutsches Requiem’ van Johannes Brahms.
In 1869 (precies 145 jaar geleden) werd dit werk voor het eerst volledig (d.w.z. alle 7 delen) uitgevoerd in Leipzig, de stad waar ook Bach vele decennia daarvoor zijn muziek componeerde en liet uitvoeren.

Tijdens het concert van de Sweelinck Cantorij en het Van Harens Ensemble zullen de delen 2, 4, 5 en 6 van dit Requiem worden uitgevoerd. Door de koren samen te voegen ontstaat één groot koor waarmee een koorklank bereikt kan worden die voller van toon is en daarmee meer passend bij deze compositie.

De muzikale begeleiding is in handen van twee toetsenisten:

Harry Maring: synthesizer
(waarmee de klankkleuren van de orkestversie worden ingevoegd)

Jan Andries Dijkstra: vleugel

Petra Dijkstra:  paukeniste
Zij voegt met haar klanken en dreunende ritmes dramatiek toe aan dit Requiem.


De al eerder genoemde Fardau van der Woude en Ben Brunt zullen de sologedeeltes voor hun rekening nemen.


De vaste tekst van de Latijnse dodenmis, het requiem, is een gebed dat de gestorvene begeleidt, en hem helpt de verlossing te bereiken. Brahms gaat heel anders met het idee van een requiem om. Niet de overledenen hebben hulp en troost nodig, maar de nabestaanden. Hij koos daarom teksten uit het Oude en Nieuwe Testament (in de vertaling in het Duits van Maarten Luther) en ook apocriefe boeken, die de nabestaanden helpen hun lijden te verlichten en de onomkeerbaarheid van de dood te accepteren. De keuze van de teksten getuigt van Brahms’ grote kennis van de Bijbel en van zijn persoonlijke religieuze opvattingen en geestelijke vrijheid.
Ein deutsches Requiem is geen treurmuziek. De centrale gedachte van het werk is niet de eeuwige rust van de overledenen, maar voor alles de troost voor degenen die het leed dragen, muziek dus voor de levenden. Zo begint Brahms' requiem met de tekst "Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden" (Matteüs 5:4), terwijl de traditionele Latijnse requiemmis begint met "Requiem eternam dona eis, Domine" ("Geef ze eeuwige rust, o Heer").


De uitvoerenden:
De Sweelinck Cantorij o.l.v. Take Beukema
Het Van Harens Ensemble o.l.v. Henney Venema
Fardau van der Woude, sopraan
Ben Brunt, bariton
Harry Maring, synthesizer
Jan Andries Dijkstra, vleugel

 Petra Dijkstra, pauken

 


 

 

 

 

.


 

 

 


 

 

Liet   fan   WYN   en   OARGEL        

Onder deze titel bracht de Sweelinck Cantorij uit Stiens een ode aan de naamgever van het koor: Jan Pieterszoon  Sweelinck ( 1562 – 1621 ).

Internationaal Nederlands beroemdste componist als maker van virtuoze orgelmuziek - voorloper van  J.S.Bach – en verrassende koormuziek.

De Sweelinck Cantorij liet verschillende kanten van Sweelinck horen. Ook tijdgenoten van Sweelinck ( uit Friesland : Vredeman de Vries ) en hedendaagse componisten kwamen aan bod, zoals Daan Manneke en Arvo Pärt.  Kortom een veelkleurig klankpalet.

Eén van de hoogtepunten was het  “Liet fan wyn en oargel” . Speciaal voor deze concertreeks gecomponeerd door Frank van Nimwegen op tekst van de Friese dichteres Margryt Poortstra. Zij liet zich inspireren door Sweelinck’s favoriete instrument: het orgel. Frank van Nimwegen maakte in zijn compositie gebruik van elementen uit bekende werken van Sweelinck.
Dit concert is voor het eerst uitgevoerd op 11 maart in Dokkum in het bijzijn van de componist. Zijn reactie:"Ik vind dat jullie het geweldig gedaan hebben.Goed verzorgde koorzang en meesterlijke muzikale intermezzi! Dank voor de muzikale warmte.

De  concertreeks is  op  14 oktober in  Sint Jacobiparochie afgesloten met een prachtig concert . Veel enthousiaste reacties. Met name "Liet fan wyn en oargel" en Salve Regina van Arvo Pärt werden zeer gewaardeerd.