Dirigent

Anne E. de Bruijn (1951) studeerde koordirectie, schoolmuziek en orkestdirectie aan de conservatoria van Leeuwarden en Zwolle. 

Sinds de zeventiger jaren is hij actief als dirigent van verschillende koren zowel kamerensembles als oratoriumkoren, deze laatste i.s.m. het Noord Nederlands Orkest. Hij is artistiek leider van het muzikaal organisatie bureau “Promovocaal” en het vocaal ensemble “Provocale”.

Als dirigent van het Noord Nederlands Kamerkoor zijn in het verleden bijzondere projecten gerealiseerd (a capella programma’s, nieuwe composities, opera’s, etc.). Op dit moment staan ‘Orpheon’ in Harlingen en de Sweelinck Cantorij Stiens onder zijn leiding.

Als cantor-organist is hij verbonden aan de Grote of  St.Martinuskerk te Dokkum. Door zijn werk als organist en als dirigent van de Martinuscantorij is een rijke liturgische praktijk ontstaan.   

Anne de Bruijn is bekend om zijn rijke ervaring en grote vakkennis op het gebied van de menselijke stem. Op velerlei gebied, als dirigent, koorvormingsleider en pedagoog weet hij mensen er toe te brengen hun stem optimaal te gebruiken.

Op een speelse en inspirerende wijze worden zangers en zangeressen gemotiveerd, met name in zijn workshops. 

Anne de Bruijn was tot zijn pensioen in 2016,  docent culturele en kunstzinnige vorming aan het Dockinga College te Dokkum. Naast lessen muziek en Culturele Kunstzinnige Vorming was er gelegenheid voor leerlingen mee te doen aan o.a.: schoolkoor, schoolorkest en theatergroep. Belangrijk in zijn lespraktijk is de aandacht voor de individuele leerling en zijn/haar mogelijkheden. Het helpen ontdekken en ontwikkelen van die mogelijkheden is een voortdurende uitdaging. 

Ook als componist is Anne de Bruijn actief. Van zijn hand verschenen veel kerk muzikale werken en bewerkingen. In 2018 werkte hij aan ‘De Sint Vitus Passie’ een liturgisch drieluik over twee aansprekende figuren uit de kerkgeschiedenis: Simson, de richter en Vitus, de  heilige. Het werk is uitgevoerd in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en was onderdeel van ‘Under de Toer’.

In maart 2019 werd onder zijn leiding het ‘Requiem’ van Mozart uitgevoerd in de Grote kerk te Alkmaar met leerlingen van de Vrije school, Adriaan Roland Holst, te Bergen. De complete bovenbouw (400 leerlingen) zongen als koor, klein-koor en  solisten. Het orkest bestond uit leerlingen, oud-leerlingen en ouders.   

Website: https://www.promovocaal.nl/

Anne E. de Bruijn