Onze muziek

Het huidige repertoire van de SC is zeer gevarieerd: van laatmiddeleeuws tot aan onze tijd.

De SC is gespecialiseerd in Engelse koormuziek van rond de 16e eeuw. “The Oxford Book of Tudor Anthems” met composities van o.a. William Byrd en Thomas Tallis is daarbij onze inspiratiebron. De componist Jan Pieterszn.Sweelinck (1562-1621) ontbreekt vanzelfsprekend niet. Maar even goed laten we werken uit de latere Barok (Bach, Buxtehude e.a.) en de Romantiek horen. Muziek uit de moderne tijd (o.a. Daan Manneke, Andriessen, Arvo Pärt) staat eveneens op het repertoire. Van het “ kerkelijk jaar” hebben we veel materiaal, dat gezongen kan worden in de Adventstijd en de Passietijd. De muziekstijlen lopen uiteen van klassiek tot populair. De voorkeur van de SC gaat uit naar de “serieuzere” geestelijke en wereldlijke composities. Maar een uitstapje naar het “lichtere” genre is zeker mogelijk. We zingen afwisselend à capella en zo nodig en mogelijk met begeleiding van piano, orgel, harp en/of een ensemble.

Naast medewerking aan kerkdiensten worden we gevraagd voor kleinere (koffie) concerten. Zo nu en dan doen we mee aan culturele evenementen.

Elk seizoen geven we een of meer eigen concert, meestal in samenwerking met anderen.

Belangstelling? In overleg is een afwisselend programma samen te stellen, dat het beluisteren meer dan waard is!

Ook voor bijdragen bij begrafenissen, crematies en jubileumplechtigheden.