Leden

De repetitie
Het koor repeteert elke dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur. In De Hege Stins, Gysbert Japicxstrjitte 4 te Stiens. Naast de wekelijkse repetities worden, zo nodig, partijrepetities gehouden per stemgroep. 

Dirigent
Vanaf januari 2017 is Anne E. de Bruijn de nieuwe dirigent van de Sweelinck Cantorij. Hij is ook dirigent van koren in Harlingen en Groningen en is tevens cantor-organist van de Grote of Martinuskerk in Dokkum. Verder is Anne artistiek leider van het ensemble Provocale, onderdeel van het muzikaal organisatie-bureau Promovocaal.

Sopranen
Pytsje Brouwer, Dettie Tigchelaar, Aly de Vries, Dieuwke de Vries, Loes de Vries en Sjoke Teitsma

Alten
Tine Groeneveld, Aafke Keizer
Lies den Ouden, Geertje Schaaf en Jannie Wiebenga,

Tenoren
Jan de Jong, Jasper Keizer, Frans Schreiber en Willem Huisman

Bassen
Jaap Osinga, J├╝rgen Reimers, Wout de Vries

Lid worden
Nieuwe leden zijn eerst een periode op proef. Na deze proefperiode zal in een gesprek met de dirigent, het bestuur en het nieuwe lid worden vastgesteld of hij/zij tot het koor wordt toegelaten.Soms wordt aan mensen geadviseerd een poosje zangles te nemen. We streven naar een bezetting rond de 25 leden.